Algemene voorwaarden

Verblijf:

Het brengen en ophalen van uw kat gebeurt na afspraak met het kattenhotel. De eigenaar heeft het recht om zijn kat te bezoeken. Om de praktische en vlotte werking van het hotel te verzekeren dient dit evenwel te geschieden in overleg en na afspraak met het hotel.

Wij plaatsen enkel katten uit eenzelfde gezin samen in één verblijf. Eventueel kunnen meerdere rennen onderling verbonden worden om de beschikbare ruimte te vergroten. Wij kiezen ervoor om maximaal 3 katten per kamer toe te laten, met uitzondering van een kat met kittens. Brengt u 4 katten of meer dient u tengevolge minimum twee kamers te reserveren.
In de prijs is droogvoer inbegrepen. Specifiek droogvoer (of natvoer) is mogelijk indien dit vooraf door de eigenaar werd aangevraagd. Hiervoor vragen we een supplement van €1 per kat per overnachting. De eigenaar is vrij eigen voeding mee te brengen maar dit geeft geen prijsvermindering.

We maken gerbuik van verschillende merken kattengrit. U kan indien gewenst hierin mee kiezen ifv uw kat’s gewoonte.

In de prijs is ook eenvoudige medische verzorging en dagelijkse vachtverzorging inbegrepen.

De reservering is pas definitief na betaling voorschot (30-40%) en hierop de bevestiging door het hotel. Wij vragen om bij de reservatie de uren van brengen en ophalen door te geven, zodat we daarmee rekening kunnen houden bij de planning van het hotel.

Reservering en betaling:

Na het verblijf worden het saldo van de verblijfskost en eventuele extra kosten (bv. dierenartskosten, ontvlooiing,..) vereffend.

De prijs wordt berekend op basis van het aantal nachten dat de kat bij ons verblijft met een minimum aanrekening van één nacht. Alle gereserveerde nachten zullen worden aangerekend, ook als de kat vroeger wordt opgehaald.

Uw kat wordt teruggegeven aan de eigenaar na volledige betaling van de verschuldigde som. Indien de poes niet terug opgehaald wordt, blijft de volledige verblijfskost verschuldigd door de eigenaar.

Niet-opgehaalde dieren worden naar het dierenasiel gebracht. Eventuele afstandskosten die aan het asiel betaald dienen te worden, zijn voor rekening van de eigenaar van de katten.

Bij annulaties van reservaties worden voorschotten niet terugbetaald!

Bij annulatie binnen de 14 dagen voor de start van het verblijf wordt de volledige verblijfskost aangerekend.

Medisch:

Sowieso dient u uw kat te brengen in een goede lichamelijke en verzorgde conditie. De eigenaar geeft de nodige praktische en medische info over de kat en dit wordt vermeld in het verblijfscontract. Wij achten de eigenaar aansprakelijk voor overlast, schade en/of kosten voortvloeiend uit het niet of onvolledig meedelen van deze info.

Uw kat moet ingeënt zijn tegen kattenziekte (panleucopenie), kattenniesziekte (rhinotracheïtis) en leucose en dit tenminste 14 dagen voor het brengen van de kat. Deze vaccinaties mogen niet langer dan 1 jaar geleden toegediend zijn. Ter controle moet het vaccinatieboekje meegebracht worden bij het brengen van de kat. Dit boekje blijft in het hotel zolang uw kat er verblijft.
Opgelet: katten zonder de nodige vaccinaties én vaccinatieboekje mogen en zullen wij niet aanvaarden!

Wij raden u aan om uw kat te ontvlooien/ontwormen en ontteken voor het verblijf. Indien dit niet gebeurd is wordt dit in het pension gedaan en dit ten koste van de eigenaar (€10/behandeling).

Katten die worden gebracht mét vlooien worden geweigerd!

Niet-gecastreerde katers/niet-gesteriliseerde kattinnen ouder dan 6 maanden kunnen wij niet aanvaarden in het pension.

Indien uw kat onverwachts ziek wordt zullen wij de dierenarts van de eigenaar of onze eigen dierenarts raadplegen, dit in vooraf overleg met de eigenaar. De kosten zijn voor rekening van de eigenaar van de kat en dienen contant te worden betaald bij afhalen van het dier. Hoewel wij uw kat en zijn bezittingen met de beste zorg zullen behandelen zijn wij niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding of overlijden van uw huisdier.